Nasi specjaliści

Piotr Wodziński

Specjalizuje się w leczeniu urazów sportowych, chirurgii artroskopowej i regeneracyjnej w obrębie stawu kolanowego, skokowego i barku.

Przez wiele lat związany z Kliniką Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Następnie doświadczenie zdobywał w Centre Orthopédique Santy – FIFA Medical Centre of Excellence oraz Hôpital Privé Jean Mermoz w Lyonie – miejscach o najwyższej referencyjności w leczeniu urazów sportowych profesjonalnych zawodników, czołowych piłkarzy. W przeszłości również odbył staż w Bundang CHA University Hospital w Korei Południowej.
Instruktor technik artroskopowych, wykładowca na międzynarodowych i krajowych kursach oraz konferencjach.

Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, sekretarz Dolnośląskiego Oddziału PTOiTR; Polskiego Towarzystwa Artroskopowego oraz ESSKA – European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy

 

W codziennej praktyce zajmuje się głównie:

W obrębie stawu kolanowego:

– uszkodzeniami więzadłowymi (rekonstrukcje ACL, PCL, PLC, PMC, MCL, ALL, rekonstrukcje rewizyjne jedno i dwuetapowe)

– uszkodzeniami łąkotek (szycie uszkodzeń, naprawa uszkodzeń typu ramp, korzeni, allogeniczne przeszczepy łakotek)

– niestabilnością stawu rzepkowo-udowego (zwichnięcia rzepki – rekonstrukcje MPFL, osteotomie transpozycyjne guzowatości kości piszczelowej)

– uszkodzeniami chrzęstnymi (osteotomie okołokolanowe HTO, DFO, DLO, rekonstrukcje chrzęstne i chrzęstno-kostne)

– urazami aparatu wyprostnego (naprawy, rekonstrukcje ścięgna m. czworogłowego i więzadła rzepki)

– złamaniami śródstawowymi  (repozycje i stabilizacje złamań pod kontrolą artroskopową z jednoczasową naprawą elementów wewnątrzstawowych)

W obrębie stawu skokowego:

– niestabilność (artroskopowa naprawa ATFL, rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego)

– uszkodzenia chrzęstne bloczka kości skokowej (rekonstrukcje chrzęstne i chrzęstno-kostne)

W obrębie barku:

– uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego (ACJ – stabilizacja małoinwazyjna, rekonstrukcja więzadeł)

– uszkodzenia stożka rotatorów

– niestabilność stawu ramienno-łopatkowego

Szczególnym obszarem zainteresowania są:

–  urazy wielowięzadłowe i wielostrukturalne stawu kolanowego, gdzie posiada zarówno dorobek naukowy jak i praktyczny.  Wykonuje pełne spektrum operacji rekonstrukcyjnych, napraw jak i rekonstrukcji rewizyjnych więzadeł krzyżowych, pobocznych, kompleksów więzadłowych kolana.

– wieloetapowe operacje rekonstrukcyjne stawu kolanowego we wczesnej chorobie zwyrodnieniowej – osteotomie korygujące oś, stabilizacje więzadłowe, allogeniczne przeszczepy łąkotek i rekonstrukcje chrzęstne

Od wielu lat związany ze sportem – narciarstwem, jazdą na rowerze, siatkówką, boksem, wspinaniem, pływaniem.