Rejestracja online i regulamin

Dla pacjentów Medicover

GO ON CLINIC dla pacjentów Medicover

Jesteśmy placówką prywatną świadczącą usługi rehabilitacji między innymi dla pacjentów Medicover, którzy są obsługiwani od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 z uwagi na duże obłożenie placówki.

Rejestracja nowych pacjentów Medicover odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00 pod numerem 533 115 914 lub online.

W przypadku rejestracji online, fizjoterapeutami realizującymi świadczenia dla Medicover jest:

 • Paulina Szopińska
 • Joanna Socha
 • Przemysław Biegański

Prosimy o wybranie fizjoterapeuty a następnie usługi Medicover.


Regulamin GO ON CLINIC dla pacjentów Medicover

 1. GO ON CLINIC jest firmą, w której świadczone są usługi fizjoterapeutyczne
 2. GO ON CLINIC znajduje się we Wrocławiu, przy ulicy Strzegomskiej 138/6.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług fizjoterapeutycznych dla pacjentów kierowanych z Medicover
 2. Pojawienie się na wizycie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.

3

 1. Wizyty odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00
 2. Rezerwacji wizyty można dokonać osobiście, online lub telefonicznie w godzinach 9.00-14.00 pod nr tel. 533 115 914
 3. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko, nr pesel oraz numer telefonu
 4. Na jedno skierowanie przysługuje 5 wizyt
 5. Na pierwszą wizytę należy zabrać ze sobą skierowanie z Medicover oraz strój na przebranie.

4

 1. Istnieje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin co najmniej 22 godziny przed planowaną wizytą
 2. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie nie później niż 22 godziny przed umówionym terminem
 3. Wizyta odwołana później niż 22 godziny przed zaplanowanym terminem będzie potraktowana jako wizyta zrealizowana
 4. Wizyta nie odwołana (nie pojawienie się na wizycie) będzie potraktowana jako wizyta zrealizowana.

5

 1. Czas trwania wizyty wynosi 30 min
 2. Pacjent proszony jest o przybycie na wizytę kilka minut wcześniej przed wyznaczoną godziną
 3. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii
 4. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad i badanie przedmiotowe, a także, na ich podstawie, określony cel i plan terapii
 5. Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:
  • Pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą terapeuty,
  • uzna, że zagraża ona zdrowiu Pacjenta,
  • podczas zabiegu stwierdzi pogorszenie zdrowia Pacjenta.

6

 1. Każdy Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego zasad
 2. Niewyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług GO ON CLINIC.