Nasi specjaliści

dr n. med. Arkadiusz Janusz

Zawód: specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruch

Adres: ul. Strzegomska

Umów wizytę

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Zainteresowania zawodowe obejmują w szczególności leczenie zakażeń i powikłań po leczeniu operacyjnym układu ruchu, chirurgię rekonstrukcyjną oraz chirurgię ręki. W praktyce ambulatoryjnej zajmuje się m.in. zachowawczym leczeniem zmian zwyrodnieniowych stawów z użyciem metod ortobiologicznych oraz zachowawczym leczeniem zespołów bólowych kręgosłupa.

W 2022 r. uzyskał tytuł doktorski rozprawą pt. „Ocena przydatności matrycy biocelulozowej do nieantybiotykowej profilaktyki zakażeń kości w badaniach in vitro”.

Obecnie pracuje w Klinice Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Nieustannie rozwijająca się wiedza medyczna wymaga stałego kształcenia się, stąd licznie uczestniczy w szkoleniach, kursach, sympozjach i zjazdach, poszukując nowych, skutecznych metod leczenia.